top of page

Polityka Prywatności RODO w Paula Pietrasik Architektura

INFORMACJE DLA KLIENTA

1. Administratorem danych osobowych jest firma Paula Pietrasik Architektura, ul. Kolumny 217, 93-613 Łódź NIP 7292533585.

2. Firma realizując Państwa zamówienia (realizuje umowę kupna –sprzedaży):

a) nie udostępnia Państwa danych innym podmiotom ani organizacjom międzynarodowym

b) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej)

 

3. Cele przetwarzania:

a) realizacja umowy kupna – sprzedaży – realizacja wykonywana jest w oparciu o podane nam od Państwa dobrowolnie dane oraz w oparciu o ustawę o podatkach PIT, VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 – tekst jednolity) i CIT (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343- tekst jednolity)

b) profilowanie – Firma nie prowadzi żadnych prac przy profilowaniu zautomatyzowanym

c) cel przetwarzania danych - zgodny z ustawą o podatkach – jak wyżej

 

4. W trakcie całego okresu przetwarzania danych posiadacie Państwo dostęp do swoich danych osobowych, które możecie zmieniać i modyfikować.

 

5. Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym” jednak w związku z przepisami podanymi wyżej – dane osobowe umieszczone na imiennych paragonach lub listach przewozowych, fakturach są przechowywane przez okresy przewidziane prawem.

Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane . Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił.

 

6. Jednocześnie informujemy, że na mocy umów prowadzenia usług księgowych i kadrowych, Państwa dane: nazwa firmy, numer NIP, oraz adres, przetwarzane są w imieniu Administratora przez Firmy obsługujące Paula Pietrasik Architektura

 

7. Ewentualne skargi na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo kierować do Państwowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja br.) lub kierować skargi lub zażalenia w tej sprawie pod adres e-mail : paulapietrasik.arch@gmail.com

bottom of page